❈ Handelsbetingelser ❈

Gyldighed:
Nærværende handelsbetingelser gælder, medmindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Penge Universet v/Sisse Egeberg.

Alle ydelser, kurser, produkter, workshops, mentor forløb, online forløb m.f. udgår fra Penge Universet v/Sisse Egeberg, Østergade 17, 2. sal, 4700 Næstved, CVR nr. 41 28 78 45, sisse@penge-universet.dk 

Fortrolighed:
Penge Universet v/Sisse Egeberg behandler alle informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme Penge Universet v/Sisse Egeberg i besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og mentoring fortroligt. Penge Universet v/Sisse Egeberg videregiver ikke sådanne informationer, herunder kundens identitet, til 3. part uden forudgående aftale med kunden.


Mentorforløb, kurser, workshops, foredrag, 1:1 mentoring, online forløb betales ved aftalens indgåelse - medmindre andet aftales. Tilmelding er bindende. Der gives ikke penge retur for online forløb.

Penge Universet v/Sisse Egeberg har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, workshops, mentorforløb, 1:1 mentoring og online forløb.

Priser:
Alle priser er i danske kroner (DKK) inkl. moms medmindre andet er angivet.

Betalingsbetingelser:
Mentorforløb og online forløb kan betales i rater mod et gebyr. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling, uanset om køber vælger at afbryde sin deltagelse. Vælger køber at afbryde din deltagelse, gives der ikke penge retur.


Mentorforløb, kurser, workshops og 1:1 mentoring afvikles på de angivne tidspunkter. Såfremt der skulle blive tale om ændringer, bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Sessioner i forbindelse med individuelt mentorforløb skal være afholdt senest 6 måneder efter køb, ellers bortfalder sessionerne. Køber er selv ansvarlig for at booke sessioner indenfor de 6 måneder fra købsdatoen.

Køber er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at have en velfungerende telefon eller internetforbindelse. Køber er ansvarlig for at levere en funktionel e-mail adresse, hvortil kommunikation samt levering af online forløb og produkter kan leveres. Penge Universet v/Sisse Egeberg tager ikke specielle forholdsregler i forhold til specielle spamfiltre eller dysfunktionelle mail adresser.

Rettigheder:
Ved køb af Penge Universet v/Sisse Egeberg´s ydelser opnår køber brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt. 


Ansvar:
Ethvert erstatningsansvar, som Penge Universet v/Sisse Egeberg måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, workshops, foredrag, 1:1 mentoring, mentor forløb og online forløb er begrænset til direkte skade og tab. Penge Universet v/Sisse Egeberg skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Penge Universet v/Sisse Egeberg har handlet simpelt uagtsomt. Penge Universet v/Sisse Egeberg´s erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Lovvalg og værneting:
Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse parterne imellem afgøres ved dansk ret.

❈ Privatlivspolitik ❈ 

PENGE UNIVERSET.dk respekterer dit privatliv og indsamler derfor kun data om dig i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning.

Når du besøger PENGEUNIVERSET.dk ("websitet") indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet.

I denne cookie- og privatlivspolitik kan du læse nærmere om de informationer vi indsamler, hvilke cookies vi benytter os af til indsamlingen, hvad vi bruger indsamlede oplysninger til og hvordan vi behandler persondata.

Ejeroplysninger:
Websitet udbydes og drives af:

PENGE UNIVERSET v/ Sisse Egeberg
Østergade 17, 2. sal
4700 Næstved

CVR: 41 28 78 45
sisse@penge-universet.dk

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved almindelig tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser).

I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål 
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun data-behandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@pengeuniverset.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

© PENGE UNIVERSET v/ Sisse Egeberg 
 CVR nr. 41287845 | Østergade 17, 4700 Næstved | Tlf. 22 39 33 03 | sisse@penge-universet.dk Handelsbetingelser/Privatlivspolitik